Z├üSADY POU┼Ż├ŹVANIA OFFERHUBU SPOLO─îNOSTI BMW

I.     PREDMET

 1. Tieto pravidl├í (ÔÇ×Pravidl├íÔÇť) obsahuj├║ podmienky pou┼ż├şvania internetovej platformy (ÔÇ×Centrum pon├║k skupiny BMWÔÇť) vyvinutej a spravovanej spolo─Źnos┼ąou BMW Slovensk├í republika s. r. o., so s├şdlom Karad┼żi─Źova 8, 821 08 Bratislava, I─îO: 51 112 736, zap├şsanej v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź.: 122411/B, DI─î: 2120591066, e-mail: infomini.sk@mini.com, tel. ─Ź.: +421 (2) 60 20 20 80 (ÔÇ×MINIÔÇť) zo strany Z├íkazn├şka (ako je definovan├Ż v ─Źl├ínku I.2 ni┼ż┼íie). Centrum pon├║k skupiny BMW umo┼ż┼łuje Z├íkazn├şkom mo┼żnos┼ą vytvorenia rezerv├ície (ÔÇ×Rezerv├íciaÔÇť) nov├Żch a pou┼żit├Żch vozidiel zna─Źky ÔÇ×BMWÔÇť a ÔÇ×MINIÔÇť a ÔÇ×motocyklov BMW (BMW MotorradÔÇť) (ÔÇ×Vozidl├íÔÇť) pon├║kan├Żch partnermi spolo─Źnosti BMW (ÔÇ×Pred├ívaj├║ciÔÇť) pre ├║─Źely Rezerv├ície v Centre pon├║k skupiny BMW a tie┼ż vyu┼ż├şvanie ─Ćal┼í├şch funkci├ş poskytovan├Żch spolo─Źnos┼ąou BMW (ktor├Żch pr├şklady s├║ uveden├ę v ─Źl├ínku II.1. ni┼ż┼íie).
 2. Z├íkazn├şk je (i) fyzick├í osoba pou┼ż├şvaj├║ca Centrum pon├║k skupiny BMW na ├║─Źely priamo nes├║visiace s jeho obchodnou alebo profesion├ílnou ─Źinnos┼ąou, tak┼że je z h─żadiska slovensk├ęho pr├ívneho poriadku spotrebite─żom, alebo (ii) spolo─Źnos┼ą alebo fyzick├í osoba ÔÇô podnikate─ż.
   
 3.  Pravidl├í pre Rezerv├íciu - ktor├í je zmluvou medzi Z├íkazn├şkom a Pred├ívaj├║cim - s├║ Z├íkazn├şkovi poskytnut├ę samostatne pred zadan├şm Rezerv├ície a musia by┼ą prijat├ę Z├íkazn├şkom, aby si mohol rezervova┼ą Vozidlo v Centre pon├║k skupiny BMW. BMW nie je stranou rezerva─Źnej zmluvy (predmetom ktorej je Rezerv├ícia) ani akejko─żvek n├íslednej k├║pnej zmluvy medzi Z├íkazn├şkom a Pred├ívaj├║cim. Spr├ívca Centra pon├║k skupiny BMW sa pova┼żuje za poskytovate─ża slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti pod─ża z├íkona o elektronickom obchode; jeho ─Źinnosti pod─ża tohto z├íkona podliehaj├║ doh─żadu Slovenskej obchodnej in┼ípekcie. 
   

II.     CHARAKTERISTIKA CENTRA PON├ÜK SKUPINY BMW

1. Centrum pon├║k skupiny BMW je online datab├ízou, prostredn├şctvom ktorej m├┤┼żu Z├íkazn├şci z├şskava┼ą inform├ície o Vozidl├ích, ktor├ę Pred├ívaj├║ci pon├║kaj├║ a m├┤┼żu si rezervova┼ą Vozidlo, ktor├ę si vyber├║, ako aj vyu┼ż├şva┼ą ─Ćal┼íie funkcie poskytovan├ę spolo─Źnos┼ąou BMW. Centrum pon├║k skupiny BMW m├┤┼że Z├íkazn├şkovi poskytn├║┼ą napr├şklad nasleduj├║ce mo┼żnosti:


1.1. Vybra┼ą si a ozna─Źi┼ą Vozidlo, ktor├ę si Z├íkazn├şk praje rezervova┼ą;

1.2. Ozna─Źi┼ą doplnkov├ę slu┼żby vo vz┼ąahu k Vozidlu, o ktor├ę m├í Z├íkazn├şk z├íujem, ak Centrum pon├║k skupiny BMW o t├Żchto slu┼żb├ích obsahuje inform├ície;

1.3. Zvoli┼ą preferovan├Ż sp├┤sob dodania Vozidiel a ich dodacie podmienky (prevzatie Vozidla zo skladu pr├şslu┼ín├ęho Pred├ívaj├║ceho alebo dodanie Vozidla na adresu uveden├║ Z├íkazn├şkom);

1.4. Zvoli┼ą preferovan├Ż sp├┤sob platby ceny Vozidla a platobn├ę podmienky;

1.5. Poskytn├║┼ą osobn├ę ├║daje s├║visiace s vytvoren├şm Rezerv├ície;

1.6. Schv├íli┼ą Rezerv├íciu a odosla┼ą ju spolu s horeuveden├Żmi inform├íciami;

1.7. Prij├şma┼ą v┼íetky potrebn├ę inform├ície o Vozidl├ích a slu┼żb├ích, ktor├ę sa cez Centrum pon├║k skupiny BMW pon├║kaj├║; 

1.8. Prij├şma┼ą inform├ície o nov├Żch tovaroch a slu┼żb├ích pon├║kan├Żch cez Centrum pon├║k skupiny BMW;

1.9. Ulo┼żi┼ą inform├ície o vybran├Żch Vozidl├ích formou ob─ż├║ben├Żch polo┼żiek alebo ulo┼żi┼ą vyh─żad├ívania vyu┼żit├ę Z├íkazn├şkom;

1.10. Kontrolova┼ą Rezerv├íciu vytvoren├║ Z├íkazn├şkom a jej stav.

         BMW m├┤┼że prida┼ą nov├ę funkcie na Centrum pon├║k skupiny BMW alebo odstr├íni┼ą tak├ęto funkcie. 


 2.     M├í sa za to, ┼że elektronick├ę vyhl├ísenia, ktor├ę Z├íkazn├şk vykon├í prostredn├şctvom Centra pon├║k skupiny BMW, vyd├íva osoba uveden├í v ├║dajoch poskytnut├Żch Z├íkazn├şkom pri vyp─║┼łan├ş registr├ície a/alebo zad├ívan├ş Rezerv├ície.


III.     POU┼Ż├ŹVANIE CENTRA PON├ÜK SKUPINY BMW

 1. Pre vyu┼ż├şvanie Centra pon├║k skupiny BMW vo vz┼ąahu ku v┼íetk├Żm slu┼żb├ím, ktor├ę poskytuje, sa mus├ş Z├íkazn├şk zaregistrova┼ą na port├íli MINI. Po vykonan├ş registr├ície sa Z├íkazn├şk prihl├ísi do Centra pon├║k skupiny BMW zadan├şm svojho zvolen├ęho prihlasovacieho mena pre skupinu BMW. 
   
 2. Na pou┼ż├şvanie Centra pon├║k skupiny BMW je potrebn├ę ma┼ą po─Ź├şta─Ź s internetov├Żm pripojen├şm a aktu├ílnu verziu internetov├ęho prehliada─Źa.
   
 3. Z├íkazn├şk na Centre pon├║k skupiny BMW nesmie poskytova┼ą nez├íkonn├Ż obsah.
   
 4. V┼íetky s┼ąa┼żnosti na v├Żkon Centra pon├║k skupiny BMW mo┼żno pod├íva┼ą prostredn├şctvom kontaktn├ęho formul├íra na adrese https://www.mini.sk/sk_SK/home/forms/rfc.html
   
 5. Z├íkazn├şk, ktor├Ż je spotrebite─żom, m├í pr├ívo na alternat├şvne rie┼íenie sporu (ÔÇ×ARSÔÇť) prostredn├şctvom subjektov ARS pod─ża svojho v├Żberu. Z├íkazn├şk pod├íva n├ívrh na za─Źatie ARS pr├şslu┼ín├ęmu subjektu ARS zo zoznamu veden├ęho Ministerstvom hospod├írstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
   
 6. Po┼żiadavky na za─Źatie ARS s├║ spolu so vzorom n├ívrhu na za─Źatie uveden├ę v z├íkone o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov. Pr├ívo Z├íkazn├şka obr├íti┼ą sa na v┼íeobecn├Ż s├║d t├Żm nie je dotknut├ę.
   
 7. Pou┼ż├şvanie Centra pon├║k skupiny BMW je bezplatn├ę, Z├íkazn├şk nesie len ┼ítandardn├ę n├íklady ur─Źen├ę poskytovate─żmi zvolenej formy komunik├ície (napr. telef├│n, internet, e-mail, kuri├ęr a pod.).
   

IV.     OSOBN├ë ├ÜDAJE

 1. Spolo─Źnos┼ą BMW Slovensk├í republika s. r. o., so s├şdlom Karad┼żi─Źova 8, 821 08 Bratislava, I─îO: 51 112 736, je prev├ídzkovate─żom osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę poskytne Z├íkazn├şk vo vz┼ąahu k pou┼ż├şvaniu slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti, t.j. pou┼ż├şvaniu Centra pon├║k skupiny BMW. Z├íkazn├şk m├í pr├ívo ┼żiada┼ą pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom, ktor├ę sa ho t├Żkaj├║, pr├ívo ┼żiada┼ą ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie sprac├║vania (za ur─Źit├Żch podmienok), ako aj pr├ívo na prenosnos┼ą ├║dajov. Viac inform├íci├ş o tom, ako spolo─Źnos┼ą BMW Slovensk├í republika s. r. o. sprac├║va osobn├ę ├║daje Z├íkazn├şkov, n├íjdete tu.
   
 2. Pred├ívaj├║ci je prev├ídzkovate─żom osobn├Żch ├║dajov poskytnut├Żch Z├íkazn├şkom na ├║─Źely uzavretia a plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Z├íkazn├şkom a Pred├ívaj├║cim. Kontaktn├ę ├║daje Pred├ívaj├║ceho s├║ k dispoz├şcii v momente vytvorenia Rezerv├ície. Z├íkazn├şk m├í pr├ívo ┼żiada┼ą pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom, ktor├ę sa ho t├Żkaj├║, pr├ívo ┼żiada┼ą ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie sprac├║vania (za ur─Źit├Żch podmienok), ako aj pr├ívo na prenosnos┼ą ├║dajov.